Close

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) sprecyzowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
b) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

100,00 

zł brutto

SZKOLENIE ONLINE:

Opis szkolenia:

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla: a) osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, b) osób kierujących pracownikami ( kierowników wydziałów, mistrzów, brygadzistów i innych komórek organizacyjnych).

ZAKRES TEMATYCZNY

  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp;
  • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  •  analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
  • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy)
  •  zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ochrona ppoż.;
  • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.