Close

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

OFERUJEMY:
– prowadzenie w pełnym zakresie szkoleń BHP.
– szkolenia wstępne ogólne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych, a także dla kadry kierowniczej i pracodawców,
– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy we współpracy ze specjalistami,
– udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz opracowywanie wniosków wynikających z przyczyn powstałych wypadków przy pracy oraz kontroli ich realizacji,
– identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy,
bieżące informowanie o zagrożeniach oraz sposobach ich usuwania lub minimalizowania,
– ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
– okresowe i roczne przeglądy stanu BHP,
– współudział w opracowywaniu instrukcji bhp,
– organizowanie badań środowiska pracy oraz współpraca z laboratoriami
w zakresie przeprowadzania pomiarów,
– współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami

– pomoc w doborze oraz zakupie ochron osobistych, oraz odzieży ochronnej i roboczej,
– pomoc w realizacji decyzji i wniosków wydanych przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy,
– prowadzenie wymaganych rejestrów – wypadków przy pracy, czynników szkodliwych, badań lekarskich czy chorób zawodowych,
– bieżące informowanie o nowo wprowadzanych przepisach oraz zapewnienie ich realizacji,
– Opracowywanie oceny zagrożenia wybuchem,
– Opracowywanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

W związku z tym, że nasza firma współpracuje z producentem odzieży roboczej oraz hurtownią sprzętu ppoż. oraz środków ochrony osobistej jesteśmy w stanie zaproponować Państwu profesjonalny dobór oraz korzystne ceny bez udziału pośredników.

Wachlarz proponowanych usług pozwala doraźnie „zdiagnozować” stan BHP i ochrony przeciwpożarowej  w firmie, a także przez okresowy nadzór wypracować metody zarządzania bezpieczeństwem w codziennych procesach pracy.  Nasza oferta obejmuje także usługi z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentacji BHP i PPOŻ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, regulaminów, rejestrów, oceny ryzyka zawodowego.

Opracowujemy pełną dokumentację „od podstaw” jak i, w razie potrzeby, uzupełniamy brakujące jej elementy. Innym elementem działalności firmy są prace na wysokości metodami alpinistycznymi. Pozwalają one zaoszczędzić czas, pieniądze inwestora, są mniej uciążliwe dla użytkowników z uwagi na brak konieczności ustawiania rusztowań lub używania podnośników hydraulicznych itp.

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.