Close

SZKOLENIA ONLINE

OFERUJEMY:

– szkolenia wstępne ogólne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych, a także dla kadry kierowniczej i pracodawców,
– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy we współpracy ze specjalistami,
– szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej z pokazem gaszenia pożaru,
– szkolenia z zakresu prac na wysokości

Szkolenia organizowane są na zasadzie wykładów z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (filmy DVD, prezentacje), manekina do nauki resuscytacji, a także podręcznego sprzętu gaśniczego.

Wykładowcy to specjaliści ds. bhp, ratownicy medyczni, oficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz instruktorzy ratownictwa klasycznego GOPR.

„Kładziemy duży nacisk na profesjonalne i rzetelne przekazanie osobom szkolonym niezbędnej wiedzy z zakresu tematyki szkolenia (bhp, ppoż., ratownictwa medycznego oraz prac na wysokości), dążąc do uświadomienia rangi prowadzonych szkoleń. Szkolenia prowadzone są w siedzibie zleceniodawcy. Prowadzimy również szkolenia bhp za zasadzie samokształcenia kierowanego przy pomocy platformy szkoleniowej dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej oraz pracodawców

Wachlarz proponowanych usług pozwala doraźnie „zdiagnozować” stan BHP i ochrony przeciwpożarowej  w firmie, a także przez okresowy nadzór wypracować metody zarządzania bezpieczeństwem w codziennych procesach pracy.  Nasza oferta obejmuje także usługi z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentacji BHP i PPOŻ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, regulaminów, rejestrów, oceny ryzyka zawodowego.

Opracowujemy pełną dokumentację „od podstaw” jak i, w razie potrzeby, uzupełniamy brakujące jej elementy. Innym elementem działalności firmy są prace na wysokości metodami alpinistycznymi. Pozwalają one zaoszczędzić czas, pieniądze inwestora, są mniej uciążliwe dla użytkowników z uwagi na brak konieczności ustawiania rusztowań lub używania podnośników hydraulicznych itp.

Jak zakupić i skorzystać ze szkolenia online

1. Dodaj szkolenie do koszyka,
2. Opłać szkolenie – przelewem tradycyjnym nr konta zostanie wysłany na podany adres mailowy,
3. Rozpocznij szkolenie – aktywacja szkolenie następuje po zaksięgowaniu środków lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu na maila.
Faktura VAT – zostanie przesłana do trzech dni roboczych od chwili zaksięgowania środków.

Jak wygląda szkolenie i egzamin

  1. Szkolenie to prezentacje i opracowania  przygotowane przez ekspertów, zgodnie z wymogami prawnymi, szkolenie jest nieograniczone czasowo.

    Egzamin to 10 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, nieograniczony liczbą podejść, bez blokad czasowych.

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymasz natychmiast po rozwiązaniu testu a oryginał wyślemy do Ciebie pocztą tradycyjną w terminie 7 dni roboczych.

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.