Close

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OFERUJEMY:

– Opracowania, opinie w zakresie PPOŻ /instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, analizy zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem itp./
– Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie PPOŻ przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
– Szkolenia w zakresie PPOŻ z pokazem gaszenia pożaru, pierwszej pomocy,
– Systemy ogniochronnych przepustów instalacyjnych (kablowych, rur stalowych i PCV)
– Etatyzacja, sprzedaż, montaż, serwis podręcznego sprzętu gaśniczego/gaśnic/,
– Montaż znaków PPOŻ, ewakuacyjnych znaków bezpieczeństwa, oraz dystrybucja instrukcji PPOŻ. wg zamówienia,
– Kompleksowe przygotowanie inwestycji do końcowego odbioru z zakresu PPOŻ.
– Realizacja decyzji i nakazów pokontrolnych straży,Konserwacja, naprawa i badanie parametrów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na ciśnienie i wydajność zgodnie z PN.
– Opracowywanie oceny zagrożenia wybuchem,
– Opracowywanie  dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Klienci, z którymi podejmujemy stałą współpracę mogą liczyć na bezpłatne porady w zakresie prawa pracy.

Działamy na terenie całego kraju, siedziba firmy i główny obszar działań to województwo lubuskie, a także wielkopolskie i północna części województwa dolnośląskiego.

Wachlarz proponowanych usług pozwala doraźnie „zdiagnozować” stan BHP i ochrony przeciwpożarowej  w firmie, a także przez okresowy nadzór wypracować metody zarządzania bezpieczeństwem w codziennych procesach pracy.  Nasza oferta obejmuje także usługi z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentacji BHP i PPOŻ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, regulaminów, rejestrów, oceny ryzyka zawodowego.

Opracowujemy pełną dokumentację „od podstaw” jak i, w razie potrzeby, uzupełniamy brakujące jej elementy. Innym elementem działalności firmy są prace na wysokości metodami alpinistycznymi. Pozwalają one zaoszczędzić czas, pieniądze inwestora, są mniej uciążliwe dla użytkowników z uwagi na brak konieczności ustawiania rusztowań lub używania podnośników hydraulicznych itp.

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.