Szanowni Państwo, W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:
 1. Administratorem danych osobowych jest Firma „EKSPERTUS” Lesław Gliński,  65-501 Zielona Góra, ul. Łabędzia 6, NIP 6971772406 zwanym dalej EKSPERTUS
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 3. realizacja umów łączących z EKPSERTUS oraz świadczenie oferowanych przez nas usług,
 4. wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie BHP, dostarczania zamówionego zaświadczenia, realizacji płatności, obsługi reklamacji, wystawienia duplikatu zaświadczenia;  przypomnienia terminu okresu ważności okresowo zaświadczenia BHP,
 5. sporządzania dokumentacji wypadkowej w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009.105.870),
 6. realizacji obowiązków EKPSERTUS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 7. ochrony praw EKPSERTUS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 8. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
 9. Imię i nazwisko, datę i miejsce ur., stanowisko pracy osoby biorącej udział w szkoleniu okresowym BHP,
 10. Dane wrażliwe poszkodowanego i świadków wymagane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym dot. wypadku,
 11. Dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu,
 12. Dane firmy: NIP, REGON, adres siedziby,
 13. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
 15. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa i EKPSERTUS  oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 16. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 17. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
 18. W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 4, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres ekspertus@poczta.fm
  Z poważaniem, EKSPERTUS www.ekspertus.com  

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.