Close

Szkolenie ppoż. i zasady ewakuacji

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

30,00 

zł brutto

SZKOLENIE ONLINE:

Opis szkolenia:

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Pożar:

  • warunki zaistnienia pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania się,
  • czynniki mogące zainicjować zapłon,
  • materiały pożarowo niebezpieczne.

2. Rodzaje systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach:

  • system sygnalizacji pożaru,
  • systemy oddymiające,
  • samoczynne systemy gaśnicze.

3. Podstawowe zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru.

4. Ewakuacja:

  • bezpieczna ewakuacja z  obiektu,
  • zasady bezpiecznej ewakuacji.

5. Czynności karalne i zabronione zabronione w zakresie ppoż.
6. Podręczny sprzęt gaśniczy:

  • hydranty wewnętrzne – rodzaje, zasady obsługi, użycie,
  • gaśnice – rodzaje, zasady obsługi, użycie.

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.