Close

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

CELE SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy i wyuczenie pożądanych umiejętności przy wykonywaniu pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie bhp online dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy na stanowiskach robotniczych – magazynierów, sprzątaczek, konserwatorów oraz innych, na których przeważa praca fizyczna. Biorąc pod uwagę panującą epidemię koronawirusa oraz zakaz zgromadzeń, umożliwiamy przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń bhp dla stanowisk robotniczych w formie samokształcenia kierowanego(online). Kurs bhp skierowany jest do pracowników, u których na stanowiskach pracy występuje w przewadze praca fizyczna , w ciągu całej zmiany roboczej.

40,00 

zł brutto

SZKOLENIE ONLINE:

Opis szkolenia:

ZAKRES TEMATYCZNY

– zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi na stanowisku pracy
– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
– regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

Nasza firma dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w polityce prywatności. Przed wejściem na stronę konieczne jest zaakceptowanie ich.